تازه‌ها

چرا رمان  «۱۹۸۴» جورج اورول تصویری از جهان امروز است؟

مردم در سراسر جهان بارها رمان  «۱۹۸۴» جورج اورول را که همچون کتاب راهنمایی برای دوره‌های  خفقان و سختی است بازخوانی می‌کنند. رمان  «۱۹۸۴» اثر جورج اورول، نویسنده بریتانیایی، حکایت...

mobile_app400px-250x500xc-250x500xc
download_APK
download_GPS

ادبیات داستانی

بازی اعداد بیمار

مرد به محض این که وارد بانک شده بود، کیفشو رو صندلی گذاشته بود. بعد با صدای کفش آدمای خیلی محترم پیش نگهبان بانک رفته بود و چون همشهری در اومدن کلی باهاش خوش و بش کرده بود. نگهبان هم اسلحشو دو دستی بهش تاعارف کرده بود.

ادامه...

اندیشه

سیاست و جامعه

ادبیات و فرهنگ

دیگر مطالب

وقتی از «معنای زندگی» می‌گوییم، از چه حرف می‌زنیم؟

فیلسوف‌ها در پرسش «معنای زندگی چیست؟» سردرگمی و پریشان‌حالی نهفته در آن در را می‌بینند. از همین‌رو، آن را با پرسش‌هایی دربارهء زندگی‌های بامعنا جایگزین کرده‌اند. اما کاملا قابل درک...