ساختمان‌هایی که ما را به اندیشه وا می‌دارند

ساختمان‌هایی که برای موزه‌ها طراحی و برپا می‌شوند، در واقع بخشی از رسالت و هدف آن موزه را دنبال می‌کنند. موزه‌ها فضا‌هایی خنثی نیستند که فقط اشیا را در خودشان بدون هیچ زمینه‌ای قرار داده باشند. ساختار و شکل هر سکو یا دیواری که اثر...

رفتارشناسی غایت‌گرا؛ یا چگونه پلنگ تجسم کنیم؟

ذهن ما وجودی مرموز در مغز ما نیست بلکه معادل الگوهای درازمدت رفتار بیرونی ماست. این نظریه از فلسفه «غایت‌گرایی» ارسطو سرچشمه می‌گیرد؛ فلسفه‌ای که می‌گوید، نتیجه غایی مهم است و نه ابزار رسیدن به آن.

تازه‌ها

جشنواره ادبی رمان کودک و نوجوان «توانا» به کار خود پایان داد

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره رمان کودک و نوجوان «توانا» در مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل  برگزار شد. فراخوان نخستین دور این جشنواره ادبی در پانزدهم برج عقرب 1396 خورشیدی...

mobile_app400px-250x500xc-250x500xc
download_APK
download_GPS

ادبیات داستانی

پنجره‌ها

آن طرف خیابان یک خانه بود. در آن خانه یک پنجره و در آن پنجره، دختری. و دختر ساعت‌ها از پنجره‌اش به دنیای بیرون نگاه می‌کرد. در طرف دیگر خیابان، خانه دیگری بود. آن خانه هم پنجره‌ای داشت. در آن پنجره یک پسر بود. او هم ساعت‌ها از پنجره‌اش به...

ادامه...
پنجره‌ها

پنجره‌ها

آن طرف خیابان یک خانه بود. در آن خانه یک پنجره و در آن پنجره، دختری. و دختر ساعت‌ها از پنجره‌اش به دنیای بیرون نگاه می‌کرد. در طرف دیگر خیابان، خانه دیگری بود. آن خانه هم پنجره‌ای داشت. در آن...

لک‌لک‌ها چهارهزار کیلومتر پرواز می‌کنند

لک‌لک‌ها چهارهزار کیلومتر پرواز می‌کنند

با لگد از خواب بیدار می‌شوم. یکی چپ، یکی راست. دوست دارم همینجا بود. دقیقا همینجا کنار من تا محکم، زیر گوشش می‌خواباندم. اینطوری حساب کار دستش می‌آمد که قرار نیست صبح به این زودی، مادر مریضش را از خواب...

اندیشه

سیاست و جامعه

ادبیات و فرهنگ

دیگر مطالب