افغان بیگیرو

خودشان بهش می‌گویند افغان بیگیرو. افغان بیگیرو روزیست که حکومت ایران افغانی‌های غیر مجاز را می‌گیرد و برشان می‌گرداند به افغانستان. البته معمولاً همه‌شان غیر مجازند. تک و توکی بینشان پیدا می‌شود که پاسپورتی، کارتی چیزی داشته باشد.

وقتی که باد شمال زوزه کشید

در آن صبح پر از نکبت، یک مرد هیکلی، در آپارتمانم را شکست و مرا به زور پیش رفیقی برد که اصلا علاقمند داشتنش نبودم، رفیقی که داشت می‌مرد. و از این هم بدتر اینکه باد شمال مثل روح سرگردانی در بیرون زوزه می‌کشید. نه...

تازه‌ها

تجسد یوتوپیا، از اعماق دِستوپیا: مکثی بر خوابیداری هفت زن

«خوابیداری هفت زن» به واکاوی قاب‌به قاب زندگی روزمره‌ی زنان کابل آرمانی پرداخته است. زنانی مستقل، آگاه، خودساخته، هنرمند، درون‌گرا و عمیق. صفاتی که در سراسر گیتی، خاصه در کابلی که...

جشنواره ادبی رمان کودک و نوجوان «توانا» به کار خود پایان داد

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره رمان کودک و نوجوان «توانا» در مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل  برگزار شد. فراخوان نخستین دور این جشنواره ادبی در پانزدهم برج عقرب 1396 خورشیدی...

mobile_app400px-250x500xc-250x500xc
download_APK
download_GPS

ادبیات داستانی

نجات‌یافته

میرزا مسن ترین مرد روستا وقتی وارد خانه اش شد، متوجه شد همسر و پسر ناپدید شده اند. دروازه  مهمان خانه اش را گشود و از لای درِ نیمه باز نگاهی به درون انداخت. فضای اتاق انباشته از دود چوب سوخته بود. غلظت دود برجای مانده از هنگام روشن کردن بخاری، سبب شده بود که فضای مهمان خانه...

ادامه...
افغان بیگیرو

افغان بیگیرو

خودشان بهش می‌گویند افغان بیگیرو. افغان بیگیرو روزیست که حکومت ایران افغانی‌های غیر مجاز را می‌گیرد و برشان می‌گرداند به افغانستان. البته معمولاً همه‌شان غیر مجازند. تک و توکی بینشان پیدا می‌شود که پاسپورتی، کارتی چیزی داشته باشد.

نجات‌یافته

نجات‌یافته

میرزا مسن ترین مرد روستا وقتی وارد خانه اش شد، متوجه شد همسر و پسر ناپدید شده اند. دروازه  مهمان خانه اش را گشود و از لای درِ نیمه باز نگاهی به درون انداخت. فضای اتاق انباشته از دود چوب سوخته بود. غلظت دود برجای مانده...

اندیشه

سیاست و جامعه

ادبیات و فرهنگ

دیگر مطالب