موضوعات

نویسنده: مهدی جامی

Asset 2purchase_button

همرسانی این کتاب:

درباره کتاب:

«دموکراسی انجمنی» در ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد. در این کتاب به طراحی نظام مطلوبی برای آینده ایران پرداخته شده که قدرت و حاکمیت در آن از مردم و خادمان محلی ایشان باشد. این آرزوی ما بود وقتی انقلاب می کردیم. در تحقق آن به آیت الله خمینی تکیه کردیم و تصور می کردیم نتیجه حکومت یک مرجع بلندمرتبه مذهبی قطعا حکومتی عادلانه و مردمی خواهد بود. تجربه نشان داد که ما بسیار خام بوده ایم و تصور آقای خمینی از حکومت همین بود که در طی چهار دهه بعد از انقلاب عینیت یافت. مایی که در انقلاب بودیم اما هرگز ایده حاکمیت مردم و «خلق» به تعبیر آن سالها را فراموش نکردیم. دموکراسی انجمنی گسترش ایده هایی است که در آن سالها در ذهن ما پراکنده مطرح می شد و بزرگانی چون آیت الله طالقانی از آن سخن می گفتند. طالقانی خود نماند که ایده را دنبال کند. اما میراث او باقی است با بسیار کسان که هنوز به تداوم راه او می اندیشند. دموکراسی انجمنی بر پایه ایده اساسی آیت الله طالقانی ترسیم شده است: چیدن قدرت از پایین. و آن ایده خود ناشی از قانون انجمن های ایالتی و ولایتی بود که در عصر مشروطه تصویب شد و سنت استواری از حاکمیت مردمی بنا کرد. کتاب از طریق ناشر و سایت لولو در دسترس خواهد بود.

دانلود نمونه کتاب

کتاب‌های مشابه

چار دختر زردشت

منیژه باختری

تاملاتی بر هیتلر

زِبستییان هفنر

دوسیه افغانستان

شاهزاده ترکی الفیصل آل سعود

نیم‌قرن مبارزه و سیاست

سمیه رامش

هشت منظرهٔ توکیو

اوسامو دازای