موضوعات

نویسنده: سمیه رامش

Asset 2purchase_button

همرسانی این کتاب:

درباره کتاب:

«نیم قرن مبارزه و سیاست» گفتگوی سمیه رامش با عبدالحمید محتاط معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان است. این کتاب نگاهی دارد به زندگی عبدالحمید محتاط و همچنین رویدادهای تاریخی و سیاسی افغانستان امروز. نسخه چاپی این کتاب را نشر نبشت با جلد سخت منتشر و از طریق فروشگاه لولو ارائه کرده است.

کتاب‌های مشابه

دموکراسی انجمنی

مهدی جامی

تاملاتی بر هیتلر

زِبستییان هفنر

هشت منظرهٔ توکیو

اوسامو دازای

استالین یا تروتسکی؟

امین اطمینان

بچه‌های نیمه‌شب

سلمان رشدی