آرشیو نوشته‌های محدثه واعظی‌پور

محدثه واعظی‌پور

لیسانس روزنامه‌نگاری دارد و روزنامه‌نگار سینمایی‌ است. او با ماهنامه فیلم، فیلم‌نگار، روزنامه‌های ایران، ایران، همشهری، بهار و دیگر نشریات فارسی‌زبان همکاری می‌کند.

میثاق

دو زن کنار پنجره اتاق پذیرایی که رو به خیابان میرداماد بود، ایستاده بودند. تماشای غروب تهران را دوست داشتند. وقتی خورشید بی‌رمق می‌شد و گرما دست از سر شهر برمی‌داشت، زندگی برایشان معنایی تازه می‌گرفت. هر چند آفتاب این...