ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: مداخله لیبرال

Christopher Hitchens
هرچند بیش از یک دهه از مرگ هیچنز می‌گذرد، کلامش برای مدتی مدید زنده خواهد بود. مجموعه آثار او از بوتهٔ آزمایشِ زمان سربلند بیرون آمده است. هیچنز کماکان الگویی‌ست برای تابناکیِ سبک و محتوا…
برنار-آنری لِوی روشنفکر سرشناس فرانسوی سال‌هاست که از مداخلهٔ غرب حمایت می‌کند. ولی حالا که طالبان افغانستان را گرفته و مقاومت در افغانستان عملا مُرده است، آیا او هنوز فکر می‌کند که تهاجم غربْ کارِ درستی بود؟