ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: فروردین ۱۳, ۱۴۰۰

03
سازمان دادن یک دولت، هرچند دشوار به نظر برسد، حتی برای قوم شیاطین هم قابل حل است، به شرط آن‌که عاقل باشند. کانت - معتقد بود که انسانی بد می‌تواند در دولتی خوب شهروندی خوب باشد.
می‌گفتن که بی‌خداس، آخه همیشه خدا رو مورد پرسش قرار می‌ده و میگه عیسی پسر خدا نیست؛ پدر مرا ببخش، آره می‌گفتم براتون امروز قراره که توی میدون شهر محاکمه‌اش کنن...