ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: فروردین/حمل ۱۳, ۱۴۰۰

می‌گفتن که بی‌خداس، آخه همیشه خدا رو مورد پرسش قرار می‌ده و میگه عیسی پسر خدا نیست؛ پدر مرا ببخش، آره می‌گفتم براتون امروز قراره که توی میدون شهر محاکمه‌اش کنن...