ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: نوشتن خلاق

typer
مشغلهٔ شدید هر نویسنده‌ای را وسوسه می‌کند تا هر چه را می‌خواهد در کوتاه‌ترین زمان ممکن بنویسد و ارسال کند و همه چیز را به شانس واگذار کند. اما وقت گذاشتن و توجه به نیازهای خواننده منافعی آشکار دارد…