ادبیات، فلسفه، سیاست

برچسپ‌ها: مارکسیست محافظه‌کار

Christopher Hitchens
هرچند بیش از یک دهه از مرگ هیچنز می‌گذرد، کلامش برای مدتی مدید زنده خواهد بود. مجموعه آثار او از بوتهٔ آزمایشِ زمان سربلند بیرون آمده است. هیچنز کماکان الگویی‌ست برای تابناکیِ سبک و محتوا…