ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: حماس

il-pm
حماس از مدت‌ها پیش بهانه‌ای به اسرائیل داده بود تا از زیر بار تعهد به استقلال فلسطینیان طفره برود. مقامات اسرائیل پیش از آن‌که قسم به نابودی حماس بخورند، آن را یک دارایی محسوب می‌کردند…