ادبیات، فلسفه، سیاست

برچسپ‌ها: تواضع

A look at the personal and private life of the late Apple CEO, Steve Jobs. "Steve Jobs: The Man in the Machine." Magnolia Pictures
نه، «خودشیفتگی متواضعانه» بازی با کلمات ضد و نقیض نیست. بلکه ترکیبی از ویژگی‌های بهترین رهبران و شرکت‌های فناوری است. آدام گرانت، روانشناس رفتارهای سازمانی در این باره توضیح می‌دهد: