ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: برجام

bb-jb
دولت بایدن ظاهرا از تنش‌افزاییِ اسرائیل علیه ایران حمایت می‌کند؛ حرکتی که ممکن است آمریکا را در جنگ جدیدی در خاورمیانه درگیر کند؛ جنگی که هیچ کس آن را نمی‌خواهد…
حتی در زمان بروز تنش‌های شدید، آمریکا به تاسیسات موشکی، پهپادی، اتمی، یا نظامی در داخل ایران حمله نکرده است. ولی مقامات آمریکایی همیشه گفته‌اند که برای پاسخ به تهدیدات احتمالی از سوی ایران، تمام گزینه‌ها روی میز است…