ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: انفلوانزای اسپانیایی

آنفلوانزای اسپانیایی نتوانست اقتصاد جهان را نابود کند
کارشناسان بارها وبارها پیش‌بینی کرده‌اند که بحران کرونا همه چیز را عوض خواهد کرد. ولی آیا تجربۀ رعب‌آور این همه‌گیری، همچنین بشر را وادار خواهد کرد که در برخی توقعات سنگین‌تر خود تجدیدنظر کند؟