ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: شهریور ۸, ۱۴۰۲

BRICS
این ذهنیت که مردم کشورهای در حال توسعه نسبت به جنگ اوکراین بی‌طرف یا حتی طرفدار روسیه هستند، واقعیت را بیش از حد ساده جلوه می‌دهد یا آن را تحریف می‌کند…