ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: آبان ۱۹, ۱۴۰۰

Carl_Schmitt
کارل اشمیت نظریه‌پرداز نازی، به‌رغم نژادستیزیِ نفرت‌انگیزش و دشمنی با دموکراسی و آزادی، متفکران غربی زیادی را از انواع طیف‌های سیاسی جلب کرده است. اما طی دهه‌های اخیر «مرض اشمیت» در چین هم بسیار شایع شده است…
سر محله، آنجا که محله شروع می‌شد. کنار قهوه‌خانه، مغازه‌ی خواربارفروشی بابا بود. از صبح تا شب آنجا کار می‌کرد و خانه‌اش هم همان‌جا پشت مغازه بود. بابا، خانم بود. منتهی وقتی هفت هشت ساله بود…