ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: شهریور ۳۱, ۱۴۰۰

cage 10
لیبرالیسم الهام‌بخش بسیاری از پروژه‌های سیاسی چپ بوده است؛ خصوصا در باب آزادی‌های فردی. اما با گذشت سال‌ها، مفهوم آزادی فردی از فهرستِ ارزش‌های محبوبِ چپ‌ها خارج شد، و آزادی صرفا به آزادیِ بازارها تعبیر شد…
معلم ریاضی با کت‌وشلوار خاکستری وارد کلاس شد؛ با عینک بزرگش با یک نگاه دانش‌آموزان کلاس را سرشماری کرد. بعد از سلام و احوالپرسی ترق و تروق کنان در کلاس قدم زد و موزائیک‌ها را می‌شمرد. روی تخته سیاه با نوک…