ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: مرداد/اسد ۱۷, ۱۴۰۰

Roberto Calasso 2-2
روبرتو کالاسو نویسندهٔ شهیر ایتالیایی از میان ما رفت. او را غول ادبیات ایتالیا خوانده‌اند؛ نویسنده‌ای که دوباره خدایان را به ادبیات دعوت کرد تا افسانه‌های بزرگ باستان را بازگویی کند…