ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: مرداد ۲, ۱۴۰۰

-Rhesus_macaque
در حیات وحش، جانوران زندگی نمی‌کنند تا یاد بگیرند، بلکه یاد می‌گیرند تا زنده بمانند. برای آن‌ها، دانش یعنی بقا. اما بیشترِ دانش‌ها آموختنی و اکتسابی است. بیشتر جانوران با مشاهدهٔ والدین‌شان یاد می‌گیرند…
خواب بدی می‌بینم. فلکه آب بزرگ شده و دنبالم می‌کند. آنقدر در خواب دویدم که به نفس افتادم. تشنه بودم و به دنبال آب می‌گشتم. به مزرعه ذرت که رسیدم، ذرت‌ها چشم و دهان داشتند و همگی می‌گفتند «چرا آب را قطع کردی…