ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: آبان ۲, ۱۳۹۹

- بابا بگو، چطوری به کسی می‌گوییم که دوستش داریم؟ منظورم این هست که، وقتی کسی را واقعا از ته قلب دوست داریم.