ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: مهر ۱۱, ۱۳۹۹

photo-1596113363690-3719f31e584a
فلسفۀ عمومی طیفی دارد که از همه‌فهم‌سازیِ ایده‌های فلسفی گرفته تا کاربرد آن ایده‌ها را در زندگی روزمره شامل می‌شود. این یعنی فلسفۀ عمومی مستلزم انجام کار مکتوم در فضای علمی [آکادمیک] توسط فیلسوفان است.