ادبیات، جامعه، سیاست

موضوع: مونا عسگریانی

سینه‌ریز پسرزا

انگشتر تک‌نگینش را دور انگشتش چرخاند تا نگین کوچک آن درست، وسط بند پایینی انگشتش قرار گیرد. داخل حلقه نوشته شده بود: «بیتا و بهنام، سال یک هزار و سی‌صد و نود و چهار خورشیدی. ع، ص، ا»  

Designed & Developed by Nebesht Media