ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: لیبرالیسم

anticap
تعریفِ پسالیبرال همان‌طور که از اسمش پیداست، عمدتا یعنی مخالفت با لیبرالیسم. در حال حاضر پسالیبرالیسم جنبشی نخبه‌محور است که حولِ هسته‌ای اندک از متفکران و مجلات می‌گردد…
در دنیایی که فقر هنوز شایع است، رشد اقتصادی یک ضرورت اخلاقی‌ست. و بازارها کماکان بخشی حیاتی از راه‌حل این مسئله هستند. ولی بازارها وقتی عملکرد بهینه خواهند داشت که به‌طور صحیحی نظارت شوند…
منطق جاری لیبرال طی دو و نیم قرن گذشته، در کسب بسیاری از حقوق و منافع بشر نقش داشته است. مواقعی که حقوق انسان‌ها رشد کرد، انحصار کمپانی‌ها مهار شد، و رواداریِ عمومی بیشتر شد، وقتی بوده که گفتمان لیبرال غلبه کرده…
هویتی مشترک در دموکراسی‌ها در حال شکل‌گیری است. سیاستِ «خاک و خون» که بر اساس هویتی نفاق‌افکن شکل گرفت، حالا با یک هویتِ سیاسیِ متعالی بر اساس ارزش‌های آزادیخواهانه از جمله آزادی و کرامت و حقوق بشر روبه‌روست…