ادبیات، جامعه، سیاست

  • تازه‌ترین‌ها
  • پرخواننده‌ها

Tag: فریدریکه مایرِکه

فریدریکه مایرِکه: زنده‌ام می‌نویسم

فریدریکه مایرِکه شاعر اتریشی و بانوی ادبیات آلمانی از میانِ ما رفت. او که از تاثیرگذارترین شعرای زبان آلمانی در دورانِ پساجنگ است، آثارِ جسورانه‌ای در انواع ژانرهای ادبی دارد؛ از جمله رمان، زندگی‌نامه، درام، نمایش، کتبِ کودکان و…