ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: عربستان

AMMAN, JORDAN - SEPTEMBER 10:  This is a still image taken from a video tape aired on Al-Jazeerah station September 10, 2003 that shows Al-Qaeda leader Osama Bin Laden in an unspecified location. The video tape, the first video image of bin Laden in about two years, was aired on the eve of the second anniversary of the September 11 attacks.  (Photo by Salah Malkawi/Getty Images)
دولت آمریکا درمورد نحوهٔ دفن جسد بن‌لادن، باید به عوامل متعددی توجه می‌کرد. مقامات آمریکایی نمی‌خواستند قبرِ او به زیارتگاهی برای پیروانش بدل شود. اما می‌خواستند مراسم تشییع اسلامی را هم رعایت کنند…