ادبیات، فلسفه، سیاست

برچسپ‌ها: شیخ فضل‌الله نوری

Sheikh Fazl-allah Nouri Expressway - Tehran
تاریخ مدرنِ ایران متاثر از فتواهاست. مدت‌ها پیش از انقلاب ۵۷، اسلام‌گراها برای کسبِ قدرت از فتواها استفاده می‌کردند تا با سلطنت‌خواهان و تجددخواهان مبارزه کنند، و کشور را به صدر اسلام برگردانند…