ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: شهود

001
استفادهٔ روان‌شناسان یا متخصصان علوم اعصاب از آزمایشات فکری برای مطالعهٔ روان‌شناختی ما بی‌نهایت مفید است، ولی استفاده از آزمایش فکر را در فلسفه باید بی‌خیال شد…