ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: شهر پیروزی

salman-rushdie
حدود شش ماه بعد از حملهٔ وحشیانه به رشدی، او که دوران نقاهت خود را سپری می‌کند، رمان تازهٔ خود را منتشر کرده، و دنیای ادبیات هم به استقبال او رفته است…