ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: سینمای چین

Kung Fu Panda at Universal Beijing Resort in 2023
پاندای کونگ‌فوکار به عنوان یک پروژهٔ سینمایی بیش از یک دهه مخاطبان سینما را به خود جلب کرده و تاثیری عمیق بر صنعت سرگرمی و ذائقهٔ بازار سینمای جهان داشته است. اما…