ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: روابط ایران و اسرائیل

bb-jb
دولت بایدن ظاهرا از تنش‌افزاییِ اسرائیل علیه ایران حمایت می‌کند؛ حرکتی که ممکن است آمریکا را در جنگ جدیدی در خاورمیانه درگیر کند؛ جنگی که هیچ کس آن را نمی‌خواهد…