ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: تحلیل ادبی

pegasus_LARGE_t_1581_13992138_type12496
ساختار رویا در «پزشک دهکده» طوری‌ست که هنگام خواندن آن، به سادگی و از همان پاراگراف‌های اول بدون آنکه اتفاق خارق العاده‌ای افتاده باشد و صرفا با نگاهی به فرم روایت، متوجه می‌شویم که با یک رویا سر و کار داریم.