ادبیات، فلسفه، سیاست

برچسپ‌ها: اپوزیسیون

mek
در حالی که نیروهای اپوزیسیون خود را علیه رژیم ایران سازمان‌دهی می‌کنند، اعضای کنگرهٔ آمریکا از هر دو حزب اصلی، با طرح لایحه‌ای از سازمان مجاهدین خلق ایران پشتیبانی کرده‌اند…
همبستگی شخصیت‌های اپوزیسیون، اساسا محصول همان نوع اتحادی است که در داخل کشور شاهد هستیم. این‌جا فصل مشترکْ مطالبهٔ تغییر رژیم در ایران به شیوهٔ مسالمت‌آمیز و تاسیس آینده‌ای دموکراتیک برای موزاییک رنگارنگ ملت ایران است…