آرشیو نوشته‌های زلفا ایمانی

زلفا ایمانی دانشجوی مقطع دکتری در رشته زبان شناسی دانشگاه اصفهان است.

تب عشق

اولین ترم دانشگاه داشت کم کم به انتها میرسید. امتحانات پایان ترم نزدیک و استرس همه دانشجوهای ترم اولی زیاد بود. نسرین و زیبا حتی بعد از کلاس، ساعت‌ها در دانشگاه می‌ماندند تا برای امتحانات پایان ترم باهم درس بخوانند. در...

تازه‌ها

آخرین دیدگاه‌ها