آرشیو نوشته‌های پروانه زاغ‌زیان

از علاقه‌مندان ادبیات فارسی‌ست. از او یک رمان به نام سنجاق سینه منتشر شده. پروانه یک مجموعه داستان کوتاه نیز آماده نشر دارد.

خداحافظی

و اینک او از درون، شکلی از توفان شده بود، شکلی از یک گردباد عظیم، با بوی تند صندل مرطوب روی پوستش. اما سعی داشت، حرکاتش موزون، تراشیده و خیال‌انگیز باشد. لبخند را روی لبانش حفظ کرد و روی کاناپه نشست؛ پاهایش را به سمت...

تازه‌ها

آخرین دیدگاه‌ها