ادبیات، جامعه،‌ سیاست

اوفیر اوز

اوفیر اوز

جنایتکار

اوفیر اوز، نویسنده اسراییلی و از همکاران مجله ادبی نبشت است. داستان کوتاه «جنایتکار» (Criminal) از مجموعه داستانی «نام اول» (The First Name) انتخاب شده است. این داستان در سال ۲۰۰۹، به عنوان بهترین داستان کوتاه...