آرشیو نوشته‌های مونا عسگریانی

مونا عسگریانیاز او تاکنون چند داستان کوتاه در مجله االکترونیک عقربه و مجله ادبی پیاده‌رو چاپ شده است.

گزارش یک قتل

الو، من یکی رو کشتم! بله، بله، اون مُرده. نمی‌دونم کِی! از زمان دقیقش اطلاعی ندارم. چطور؟! اجازه بدین؛ توضیح میدم خدمت‌تون آقا! زنگ زدم که ازتون کمک بخوام. آه، بزارین نفس تازه کنم. جسدش اینجا نیست؛ غیب شده. نه، نه، من...

تازه‌ها

پرخواننده‌ترین‌ها

آخرین دیدگاه‌ها