آرشیو نوشته‌های مارتن بیسهوفل

مارتن بیسهوفل

مارتن بیسهوفل (متولد ۱۹۳۹) نویسنده‌ی شناخته‌شده‌ی هلندی‌ست که اولین اثرش که یک مجموعه داستان بود در سال ۱۹۷۲ منتشر شد. یکی از آثارش با عنوان «سفر از میانه‌ی اتاقم» در سال ۱۹۸۴ برنده‌ی جایزه‌ی ادبی فردیناند بوردویک پریس شد. آقای بیسهوفل در سال ۲۰۰۷ جایزه‌ی ادبی پی.سی هوفت را از آن خود کرد.

دارارارام!

تا قبل از شش سالگی، حتی با این وجود که در اسخیدام، شهری که در فاصله‌ی بیست سی کیلومتری از دریا بود، زندگی می‌کردیم به خاطر جنگ هنوز دریا راندیده بودم؛ هرچند که تصاویر و عکس هایی از دریا دیده بودم و پدرم هم در موردش زیاد...