آرشیو نوشته‌های حسین رحمتی

نوشتن یا ننوشتن: نگاهی به «کافه‌ای کنار آب»

«کافه‌ای کنار آب» نام رمانی است از جعفر مدرس صادقی که در زمستان نود و چهار منتشر شد. این کتاب داستان پرکششی را روایت نمی‌کند اما همانند دیگر آثار مدرس صادقی نوع روایت و سادگی زبان به گونه‌ای است که خواننده تا پایان با...

بوی عطر مریم

دست گذاشته بود روی شانه مرد. «آقا اینجا قبر زن منه.» مرد برگشته بود سمتش. دو تا چشم قرمز انگار که توی‌شان حیوانی سربریده باشند زل زده بود به او. یک لحظه نفسش بالا نیامده بود. مرد انگار که از دیدن او تعجب کرده باشد، بلند...