آرشیو نوشته‌های فاطمه دهقان نیری

فاطمه دهقان نیری فارغ التحصیل رشته روانشناسی می‌باشد.او بیش از سه سال است داستان نویسی کار می کند.

ماهی

 پدر صدای تلویزیون را کم کرد و با کنجکاوی از پشت در اتاق به ماهی نگاه می‌کرد. امیرعلی که اکنون در کانون توجه همه قرار گرفته بود ونمی‌دانست چرا همه آن‌طور به او و ماهی سیاه نگاه می‌کنند از ترس عقب رفت وبه دیوار تکیه داد...

تازه‌ها

آخرین دیدگاه‌ها