• عالی جناب | فصلی از رمان «تپه‌مورچه‌های ساوانا» | اثر چینوا اچه‌به

    سرگرد جانسون اوسای، رئیس جوان شورای تحقیقات دولتی (در واقع پلیس مخفی) اضطراب عمیق عالی‌جناب را کاهش داد و بار دیگر، به قول خود عالی‌جناب، ثابت کرد که هرچه کابینه‌ بی‌کفایت باشد، آن درجه‌دار جوان باکفایت است. سرگرد را شخص عالی‌جناب، با وجود مخالف اعضای ارشد کابینه، به این...
  • تخم‌مرغ نذری

    وقتی اومورو یک دهکده کوچک بود، مردم آب و جاروش می‌کردند و تمیز نگهش می‌داشتند. اما حالا تبدیل شده بود به یک بندر شلوغ، مزدحم کثیف دَرَندَشت. و بعد آبله آمد. مردم ایبو از هیچ مرض دیگری اندازه کیتیکپا نمی‌ترسند. آنها آبله را یک نیروی شیطانی می‌دانند و به...