ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: بهمن ۱۸, ۱۴۰۲

Bahram Gur
پیش از آن‌که اروپای مدرن وجود داشته باشد، یک جهان سیاسی بزرگ و درهم تنیده، سرشار از تعاملات علمی و هنری وجود داشت…