ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: آبان ۸, ۱۴۰۲

cult
فرقه‌های افراطی از ترفندهای روانی برای مغزشویی هواداران خود استفاده می‌کنند. آن‌ها با القای حس ناامنی، نقص، و ناشایستگی در مخاطب، خود را به عنوان راه‌حل به آن‌ها قالب می‌کنند…