ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: مهر ۱۷, ۱۴۰۲

bird
علم و تکنولوژی، قرون جدید اروپا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کرد. اما همه نمی‌خواستند به هر بهایی به این پیشرفت برسند و خواستار این بودند که پژوهش علمی بر مبنای ضوابط اخلاقی انجام شود…