ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: شهریور ۲۳, ۱۴۰۲

musk
به باورِ ایلان ماسک بشریت به سمت ویرانی می‌رود. ماسک به عقل خودش ایمان دارد و معتقد است که او بهترین آدم برای محافظت از انسان‌ها در برابر تکنولوژی‌های شریر است…