ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۲

Yuval Noah Harari
تقریبا تمام فرهنگِ انسان از طریق زبان خلق شده است و هوش مصنوعی توانسته به مهارت دستکاری و تولید زبان دست پیدا کند. هوش مصنوعیِ نوین با تولیدِ روایت‌های جدید می‌تواند مسیر تاریخ بشر را تغییر دهد…