ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: تیر ۱۰, ۱۴۰۱

f35
هیچ دلیل طبیعی وجود ندارد که مانع تکامل نظامی کشورهای کوچک شود، چون اندازه دیگر عامل تعیین‌کننده نیست. و کشورهای کوچک‌تر هم می‌توانند به قدرت‌های بزرگ تبدیل شوند: کشورهایی تعیین‌کننده و خطرناک.