ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: فروردین ۲۰, ۱۴۰۱

Alcibiades and Socrates
آیا دروغ مصلحتی موجه است؟ در سنت فلسفی غرب که متاثر از متفکران متقدم مسیحی‌ست، پاسخ این سوال منفی است. ولی در قرن پانزدهم جووانی پونتانو متفکر و سیاست‌مدار اهل ناپل این سنت را شکست…