ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: اسفند ۲۴, ۱۴۰۰

Ratko Mladić - The Butcher of Bosnia
مماشات و خشنودسازیِ سلطه‌طلبان فقط باعث گستاخ‌تر شدن آن‌ها می‌شود. امتیازدادن به دیکتاتورها موقتی نیست، و هیچ‌وقت صلح پایدار حاصل نخواهد کرد…