ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: اسفند/حوت ۱۵, ۱۴۰۰

در تئوری، تاریخ مجموعِ همهٔ رویدادهای تابه‌حال اتفاق‌افتاده است؛ اما در عمل، ممکن است داستانی باشد که ما برای خودمان و دیگران می‌سازیم تا اقدامات امروزمان را توجیه کنیم…