ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: بهمن ۲۷, ۱۴۰۰

Hollywood
برای شستشوی مغزیِ موردنظرِ حاکمان چین، «پروپاگاندا» جواب نمی‌دهد. حزب کمونیست چین مشتاق است قدرتِ فرهنگ پاپ را در سطح دنیا به عنوان یک سلاح استفاده کند…