ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: بهمن ۲۳, ۱۴۰۰

quill
آیا ادبیات هیچ تاثیری بیرون از مرزهای فرهنگ می‌تواند داشته باشد؟ آیا ادبیات قدرت تغییر دادن روند تاریخ را دارد؟ آیا بدون ادبیات داستانی، تاریخ جهان اصلا فرقی می‌کرد؟