ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: مهر ۲۲, ۱۴۰۰

anarchist
بی‌توجهی به پژوهش در حوزهٔ استبدادطلبی چپ‌گرایانه، رویکردی غلط بوده است. فقرِ توجه به عناصر چپ‌گرایانه در مطالعات استبدادطلبی، موجب کم‌سوادی دانشمندان روان‌شناسی سیاسی در این قلمرو شده است…